Unikátne zelené riešenia

GreenBat je energetická spoločnosť, ktorá sa zameriava na prevádzkovanie batériových úložísk (BESS) a fotovoltaických elektrární (FVE). Spoločníkmi GreenBat sú Michal Pňaček a Marián Smik, ktorí dlhodobo pôsobia na energetickom trhu.

Stratégia spoločnosti je navrhnúť a prevádzkovať rôzne typy inštalácií batériových úložísk a fotovoltaických elektrární od modulárnych ku kontajnerovým riešeniam a prispievať k rýchlejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšou stratégiou je poskytovať služby agregátora flexibility pre rôzne typy energetických zariadení.

Michal Pňaček

konateľ a majiteľ spoločnosti GREENBAT s.r.o.

Michal pôsobil v Slovenských elektrárňach na pozícii senior obchodníka. Momentálne tiež vlastní spoločnosť Power Solutions, ktorá aktívne obchoduje na veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou v Nemecku, Čechách a na Slovensku.

Marián Smik

konateľ a majiteľ spoločnosti GREENBAT s.r.o.

Marián bol CEO energetického holdingu, ktorý sa venuje výrobe a predaju elektrickej energie, teplárenstvu, plynárenstvu a biopalivám. Zároveň je člen predsedníctva Slovenskej batériovej aliancie na podporu elektromobility a batériových úložísk.

Produktové portfólio

Batériové úložiská,
fotovoltaické elektrárne
a agregácia flexibility

Batériové úložiská
a ich prevádzkovanie

 • Smart riešenia optimalizácie výroby a spotreby
 • Riadenie odchýlky pre dodávateľa energie
 • Efektívnejšie využitie elektriny vyrobenej z fotovoltaických elektrárni
 • Poskytovanie podporných služieb FCR

Fotovoltaické elektrárne
- operatívny leasing

 • Nulový Capex zo strany zákazníka, zelená energia
 • Dlhodobý nájom
 • Zabezpečenie záruk pôvodu vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov pre celú vašu spotrebu

Agregácia flexibility

 • Prepájame energetické zariadenia s našim terminálom do agregačného bloku
 • Prostredníctvom agregačného bloku zabezpečujeme poskytovanie podporných služieb na SEPS
 • V agregačnom bloku máme okrem našich batériových úložísk pripojené zdroje o výkone 2,5 MW
 • V roku 2024 pripájame ďalších 12 MW pre poskytovanie podporných služieb prevažne kogeneračné jednotky a batériové úložiská

Poradíme vám?

Neváhajte nás kontaktovať.

Zodpovedná osoba

Michal Pňaček

Konateľ

Marián Smik

Konateľ

Kontakt

pnacek@greenbat.sk

 

smik@greenbat.sk

 

Adresa

Greenbat s.r.o.
Hlavná 2
917 01 Trnava

Office

GreenBat s.r.o
Hlavná 2
917 01 Trnava